ورزشگاه ثامن مشهد از عصر دیروز کار برفروبی آن آغاز شد

🔸ورزشگاه ثامن مشهد که امروز میزبان دیدار پدیده و پرسپولیس است، از عصر دیروز کار برفروبی آن آغاز شد و مشکلی برای بازی امروز ندارد.

نظر خود را بیان کنید