دم نوش مناسب هر گروه خونی

دم نوش مناسب هر گروه خونی:
گروه A
– چای بابونه،چای سبز
گروه B
– چای سبز،مریم گلی، بادرنجبویه
گروه AB
– چای زغال اخته، چای نعناع
گروه O
– چای نعناع، چای زنجبیل، چای سبز

نظر خود را بیان کنید