طولانی ترین نام یک مکان در ایالات متحده واقع در نزدیکی وبستر، MA است.

طولانی ترین نام یک مکان در ایالات متحده دریاچه Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg، واقع در نزدیکی وبستر، MA است.

نظر خود را بیان کنید