اصغرفرهادی روی فرش قرمز گلدن گلوب ۲۰۱۷

اصغرفرهادی روی فرش قرمز گلدن گلوب ۲۰۱۷
فیلم فروشنده که نامزد گلدن گلوب شده بود موفق نشد جایزه بهترین فیلم خارجی را ببرد
در این بخش، جایزه به فیلم «ال» از فرانسه رسید

نظر خود را بیان کنید