خواص شیره انگور

افراد لاغر،مخصوصا افرادی که تمایلی به گوشت و غذا ندارند و دچار ضعف می شوندبرای جبران نیازمندی بدن به غذا می توانند از شیره انگور استفاده کنند

نظر خود را بیان کنید