به هم خوردن ساعت خواب برای بانوان

به هم خوردن ساعت خواب برای بانوان،
باعث کاهش سطح استروژن میشود
و خطر ابتلا به سرطان سینه را افزایش میدهد

نظر خود را بیان کنید