در فنلاند جریمه های رانندگی بر اساس در آمد شخص محاسبه می شود

در فنلاند جریمه های رانندگی بر اساس در آمد شخص محاسبه می شود !
به طوری که در سال ۲۰۰۲ یکی از مدیران شرکت نوکیا به دلیل سرعت غیر مجاز ۱۰۳ هزار دلار جریمه شد !

نظر خود را بیان کنید